Regional Rallye Cup

Regional Rallye Cup

 

48. Rallye Český Krumlov v roce 2020 součástí příhraničního poháru s rakouskou Jännerrallye

 

Regional Rallye Cup - propozice poháru (CZ) / Ausschreibung (DE) / Regulations (EN)

 

Nebýt pauzy v osmdesátých letech minulého století, na jihu Čech se v mohl na jaře roku 2020 uskutečnit 50. ročník Rallye Český Krumlov. Tradiční motoristický podnik si však musí na významné jubileum ještě dva roky počkat. Osmačtyřicáté pokračování oblíbené soutěže konané v rozkvetlé krajině poblíž rakouských hranic se pojede ve dnech 22. a 23. května.


Logo 48. Rallye Český Krumlov 2020

 

O mezinárodní statut soutěže se v příštím roce postará nejen zařazení podniku do FIA European Rally Trophy. Pořadatelé z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a ČK motorsportu si v minulých dnech plácli s Rallye Clubem Mühlviertel z Horního Rakouska a společně uspořádají Regional Rallye Cup (RRC).


Premiérovou soutěží poháru bude ve dnech 3. až 5. ledna 35. Internationale LKW   FRIENDS on the road Jännerrallye presented by LT1, která byla v minulosti součástí českého šampionátu nebo prestižního seriálu mistrovství Evropy. RRC bude pokračovat v květnu při 48. Rallye Český Krumlov, vítězové si tedy užijí ovace publika při slavnostním vyhlášení na rampě pod krumlovským zámkem. Body bude možné získat za každou odjetou etapu, bonusové ohodnocení posádky získají na základě konečného umístění v jednotlivé rallye.


Regional Rallye Cup - 48. Rallye Český Krumlov spolu s 35. Internationale Jännerrallye 2020 (foto: rallyservice.cz)

 

Hlavním cílem propojení obou příhraničních podniků je zvýšení zájmu o Jännerrallye a Rallye Český Krumlov u posádek a fanoušků automobilových soutěží v Rakousku i České republice. Za sdružený přihlašovací vklad 1000 euro dostanou účastníci startovné do obou soutěží, v ceně budou mít pojištění, servisní plochu 80 m2 včetně přípojky k elektřině, mediální propagaci a značkové oblečení. Největším lákadlem ale jsou peněžní odměny v celkové výši 5000 euro, poháry a další věcné ceny.


Více informací o Regional Rallye Cupu najdete v propozicích poháru nebo na webu www.rallyekrumlov.cz.

 

Pavel Kacerovský
48. Rallye Český Krumlov 2020

Tel.: +420 728 547 505
E-mail: pavel.kacerovsky@rallyekrumlov.cz

 


 

Die 48. Rallye Český Krumlov wird im Jahre 2020 ein Bestandteil des Grenzpokals mit der österreichischen Jännerrallye sein

 

Regional Rallye Cup - propozice poháru (CZ) / Ausschreibung (DE) / Regulations (EN)

 

Wenn es in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts keine Pause gegeben hätte, könnte im Frühling des Jahres 2020 im Süden von Böhmen die 50. Rallye Český Krumlov veranstaltet werden. Die traditionelle Motorsportveranstaltung muss jedoch auf das bedeutende Jubiläum noch zwei Jahre warten. Die achtundvierzigste Fortsetzung des beliebten Wettbewerbs, welcher in der aufgeblühten Landschaft in der Nähe der österreichischen Grenze stattfindet, wird am 22. und 23. Mai gefahren.


Logo 48. Rallye Český Krumlov 2020

 

Für den internationalen Status des Wettbewerbs sorgt im nächsten Jahre nicht nur die Einordnung der Veranstaltung in die FIA European Rally Trophy. Die Veranstalter aus dem Zentralen Automobilclub (ÚAMK) Rallye Český Krumlov und ČK Motorsport haben das mit dem Rallye Club Mühlviertel aus Oberösterreich mit Handschlag besiegelt, und sie werden den Regional Rallye Cup (RRC) gemeinsam veranstalten.

 

Der Premierenwettbewerb des Cups ist in den Tagen ab 3. bis 5. Januar die 35. Internationale LKW   FRIENDS on the road Jännerrallye presented by LT1, welche in der Vergangenheit ein Bestandteil des tschechischen Championats oder der Prestigeserie der Europameisterschaft war. Der RRC wird im Mai bei der 48. Rallye Český Krumlov fortsetzen, die Sieger werden also den Applaus des Publikums bei der feierlichen Siegerehrung auf der Rampe unter dem Krumauer Schloss genießen. Die Punkte kann man für jede absolvierte Etappe gewinnen, die Bonusbewertung gewinnen die Besatzungen auf Grund der Endplatzierung in der einzelnen Rallye.

 

Die 48. Rallye Český Krumlov wird im Jahre 2020 ein Bestandteil des Grenzpokals mit der österreichischen Jännerrallye sein
(foto: rallyservice.cz)

 

Das Hauptziel der Verbindung der beiden Grenzveranstaltungen ist die Erhöhung des Interesses für die Jännerrallye und die Rallye Český Krumlov bei Besatzungen und Fans der Automobilwettbewerbe in Österreich sowie in der Tschechischen Republik. Mit der verbundenen Anlage für die Anmeldung in der Höhe von 1000 EUR bezahlen die Teilnehmer das Startgeld für beide Wettbewerbe, im Preis haben sie die Versicherung, die Servicefläche von 80 m2 einschließlich des Stromanschlusses, mediale Werbung und die Markenkleidung. Das größte Lockmittel sind jedoch die Geldpreise in der Gesamthöhe von 5000 EUR, Pokale und weitere Sachpreise.


Mehrere Informationen über den Regional Rallye Cup finden Sie in Propositionen des Cups auf Webseiten www.rallyekrumlov.cz.

 

Pavel Kacerovský
48. Rallye Český Krumlov 2020

Tel.: +420 728 547 505
E-mail: pavel.kacerovsky@rallyekrumlov.cz


www.rallyekrumlov.cz

www.ckmotorsport.cz

 

 

Partneři:
.......................................................

 


 

 

Média:
.......................................................

 

 

Partnerská města:
.......................................................